रोबोट 🤖 (part 3) #doli #banku #srsir #mastikipaathshala #schoollife #robot #dolly #srindori09 - playknightdefender.com

रोबोट 🤖 (part 3) #doli #banku #srsir #mastikipaathshala #schoollife #robot #dolly #srindori09

Masti Ki Paathshala
Views: 5640104
Like: 156424

125 Comments

 1. India World Cup har gayi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 2. Fjvbvhb vkggv bncvc ncnv Korean nbvjg bng. Hcjvb jv h

 3. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉

 4. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 5. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 6. 😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤

 7. દલવાડી મહેશભાઈ દલવાડી નરેન્દ્ર

 8. Pagai😅😅😅😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😂😂

 9. So beautiful video 😂😂😂😂😂

 10. 😂😂😂😂😂😂😅😂😅😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😅😂😅😂😅😅😂😂😮😂😅😂😅😂😅😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅

 11. Tipu❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 12. Ankit thpap❤❤❤❤❤😂🎉🎉😂.

 13. 😅😅😅😅😊😅😅😅😅😅😅😅😅😊😅😊😊😅😊😊

 14. Kuch bhi…..😂 Matlab kuch bhi…..

 15. Good teacher ❤❤🙏🏻👍👍😂😂😂

 16. Ye to doli h jo robot 🤖🤖🤖 ban kar aayi h 😂😂😂😂😂😂😂

 17. 🤖🤖🤖🤖😆😆😆😆😃😃😃😃😄

 18. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 19. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 20. Ye sb reels band karo baccho pr asar padh raha hai 🤬😡😡😡

 21. 🎉🎉🎉🎉😢😢😢😢😢❤❤❤❤😮😮😮😮😮😅😅😅😅😊😊😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.